Korupcijos prevencija

Informuoti  apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite: elektroniniu paštu marijampolemkc@gmail.com . Taip pat galite informuoti telefonu (8-343) 54 827.

Marijampolės moksleivių kūrybos centro vadovų viešųjų ir privačių interesų deklaracijos:

Direktoriaus

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui

Vyriausio buhalterio

Atviro jaunimo centro metodinio darbo vadovo

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2019–2020 m. m. – negautas nei vienas pranešimas;

2018–2019 m. m. – negautas nei vienas pranešimas;

2017–2018 m. m. – negautas nei vienas pranešimas.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo 2019 m.:  informacija ruošiama

STT karštoji linija

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Informacija atnaujinta: 2023-03-13 18:03:49

Translate »
Skip to content