Apie mus

Marijampolės moksleivių kūrybos centras – neformaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, kita paskirtis – neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras. Centras turi vieną skyrių – Atvirąjį jaunimo centrą (R. Juknevičiaus g. 28).

Marijampolės moksleivių kūrybos centro vizija – Atvira pokyčiams, moderni, puoselėjanti tradicijas neformaliojo ugdymo įstaiga, užtikrinanti aukštą paslaugų kokybę ir įvairovę.

Marijampolės moksleivių kūrybos centro misija  neformaliojo šveitimo įstaiga užtikrinanti vaikų ir jaunimo saviraiškos poreikių tenkinimą, prieinamumą ir kokybišką kompetencijų ugdymą.

Centro tikslas – tenkinti vaikų ir jaunimo socializacijos, saviraiškos, turiningo laisvalaikio, pažinimo ir lavinimosi poreikius, vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu nuo 14 iki 29 metų, švietimo įstaigų bendruomenėms ir jaunimui teikti reikalingą informacinę, konsultacinę pagalbą neformaliojo vaikų švietimo, profesinio orientavimo, lavinimo(si) klausimais.

Pagrindinės veiklos:

 1. Renginių vaikams ir jaunimui organizavimas
 2. Būrelių ir kitų ugdomųjų programų organizavimas
 3. Atvirojo jaunimo centro veikla
 4. Vaikų vasaros stovyklų ir kito užimtumo organizavimas mokinių atostogų ir savaitgalių metu.
 5. Skautų organizacijos veiklos koordinavimas savivaldybėje.
 6. Apgyvendinimo paslaugos Jaunimo nakvynės namuose (R. Juknevičiaus g. 28)

Centro teikiamų paslaugų gavėjai

 1. Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba esančiose bendro lavinimo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose besimokantys mokiniai. Priėmimas į būrelius ir programas vyksta visus mokslo metus
 2. Atvirojo jaunimo centro lankytojai – jaunimas nuo 14 iki 29 metų

Materialinė bazė ir resursai

 • Veikla organizuojama dviejose skirtingose Marijampolės dalyse – mesto centro bei Degučių rajonuose;
 • Vasaros programa vykdoma turistinėse stovyklavietėse ir stovyklose užmiestyje;
 • Pagrindinis finansavimo šaltinis:
  • savivaldybės biudžeto lėšos (90 proc.),
  • lėšos gautos už suteiktas paslaugas (8 proc.)
  • parama, projektų lėšos.

Informacija atnaujinta: 2023-11-15 17:11:05

Translate »
Skip to content