Apie AJC

Atvirasis jaunimo centras tai Marijampolės moksleivių kūrybos centro skyrius, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas.

Atvirojo jaunimo centro tikslas : Vykdyti ugdomojo pobūdžio veiklą kartu su jaunimu ar jaunimo grupėmis nuo 14 iki 29 metų. Remiantis jų poreikiais siekti sudaryti sąlygas jauniems žmonėms įsitraukti ir integruotis bei įgalinti sąmoningai ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, teikti socialines ir pedagogines paslaugas.

Veiklos sritys :

  • Savanorystė;
  • Neformalusis jaunimo švietimas, kryptingas užimtumas;
  • Socialinės ir pedagoginės paslaugos;
  • Tarptautinis bendradarbiavimas;
  • NEETS ir JGI;
  • Vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymas, koordinuotos paslaugos;
  • Mobilus darbas.

Informacija atnaujinta: 2023-11-09 08:11:58

Translate »
Skip to content