Darbo užmokestis

           Marijampolės moksleivių kūrybos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) Bruto darbo užmokestis Eur:

Eil. Nr.  Pareigybės pavadinimasPareigybių (etatų) skaičius2021 m. IV ketv.  2022 m.
1.Direktorius129563216
2.Direktoriaus pavaduotojai218592651
3.AJC metodinio darbo vadovas1****
4.Metodininkas211861339
5.Psichologas1****
6.Socialinis pedagogas0,5****
7.Specialistas socialinėms veikloms0,5****
8.Vyr. buhalteris1****
9.Buhalteris0,25****
10.Administratorius1****
11.Specialistas kompiuterių priežiūrai1****
12.Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas39741068
13.Valytojas2642730
14.Būrelio vadovas* (neformaliojo švietimo mokytojas)6,0314271559

          *Būrelio vadovas – neformaliojo švietimo mokytojų pastoviosios dalies koeficientai

priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo (metais) ir skiriamų

ugdymo programoms įgyvendinti valandų.

             Pastaba. Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimo Nr.480, 22.3 p. ** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiama tik gavus jo sutikimą.

Informacija atnaujinta: 2022-03-30 17:03:22

Translate »
Skip to content