Darbo užmokestis

           Marijampolės moksleivių kūrybos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eur:

Eil. Nr.  Pareigybės pavadinimasPareigybių (etatų) skaičius2023m.2024 m. I ketv.
1.Direktorius139043969
2.Direktoriaus pavaduotojai222452671
3.Vyr. buhalteris117862142
4.Metodininkas114141482
5.Renginių organizatorius11518
6.Administratorius113021428
7.AJC metodinio darbo vadovas114881571
8.Jaunimo darbuotojas112651339
9.Psichologas1****
10.Specialistas kompiuterių priežiūrai0,25****
11.Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas1,511351232
12.Valytojas1,5840924
13.Neformaliojo švietimo mokytojas* (Būrelio vadovas)7,0817291897
          *Neformaliojo švietimo mokytojų pastoviosios dalies koeficientai priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo (metais) ir  tarifikuotų  ugdymo programoms įgyvendinti valandų. 
          ** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

             Pastaba. Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimo Nr.480, 22.3 p. ** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiama tik gavus jo sutikimą.

Informacija atnaujinta: 2024-05-08 09:05:27

Translate »
Skip to content