Darbo užmokestis

Marijampolės moksleivių kūrybos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis  mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eur :

Eil. Nr.Pareigybės  pavadinimas  Pareigybių skaičius  2021m. I ketvirtis2020 m.  
1.Direktorius129562044
2.Direktoriaus pavaduotojas1,5 17121603
3.Struktūrinio padalinio vadovas  213991074
4.Specialistai pedagogai312831216
5.Specialistai2934772
6.Kvalifikuoti darbuotojai 1,25966861
7.Darbininkai5,5642607
8.Būrelio vadovas * (neformaliojo švietimo mokytojas)6,3414241394

     * Būrelio vadovas – neformaliojo švietimo mokytojų  pastoviosios dalies koeficientai priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo (metais) ir  skiriamų  ugdymo programoms įgyvendinti valandų.