Viešieji pirkimai

Sutartys centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje peržiūrėti

Marijampolės moksleivių kūrybos centro viešųjų pirkimų metinės ataskaitos peržiūrėti

Viešųjų pirkimų ataskaitos CVP IS sistemoje (AT-6 formos)

Viešųjų pirkimų suvestinės

Pasirašytos sutartys