Viešieji pirkimai

Sutartys centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje peržiūrėti

Viešojo prikimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2020 m. (ANT-3 tipinė forma) peržiūrėti

Viešųjų pirkimų ataskaitos CVP IS sistemoje (AT-6 formos)

Viešųjų pirkimų suvestinės

Pasirašytos sutartys

Informacija atnaujinta: 2024-03-05 18:03:21

Translate »
Skip to content