Dramos studija

Apie programą
Programa skirta supažindinti su teatrinio meno pagrindais, teatro istorija, dramos principais. Skatinant vaikų teatrinę saviraišką ir kūrybišką mąstymą, puoselėjamas vaikų vidinis laisvumas, savitumas, gyvybingumas.
Būrelio veikla apima šias sritis: teatro raišką (kūrybą), vaidinimų stebėjimą, interpretavimą, vertinimą ir teatro svarbos socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimą.
Programoje numatyta veikla bus glaudžiai integruojama su kitų meninių dalykų (dailės, šokio, muzikos) veiklomis.

Kokio amžiaus vaikams skirta programa?
Veikla organizuojama mokiniams nuo 14 metų.

Informacija atnaujinta: 2023-12-20 16:12:16

Translate »
Skip to content