Jaunieji kanklininkai

Apie programą

Šiandien etninė kultūra reiškia asmens įsipareigojimą lietuvių tautai ir valstybei, reprezentuoja savo visuomenės narių pilietinį brandumą, nuostatas ir gebėjimą išlaikyti bei kurti lietuvišką kultūrinę tapatybę, kartu nenutrūkstamai dalyvaujant pasaulio civilizacijos procesuose.

Programos metu susipažinsime su kanklės – vienu išraiškingiausių lietuvių muzikos instrumentų, turinčiu akivaizdžių regioninių skirtumų. 

Kryptingai ugdant būrelio veikloje mokiniai ims atskirti savo regiono ypatumus lyginant su kitų regionų skirtumais, išsiugdys pagarbos jausmą savo ir kitų tautų kultūrai.

Kokio amžiaus vaikams skirta programa?

Programa skirta tiems mokiniams, kurie nori giliau pažinti šį instrumentą, jo galimybes bei tobulinti grojimo kanklėmis įgūdžius.

Veikla organizuojama pradinių klasių bei vyresniems mokiniams.

Užsiėmimų veiklos  organizuojamos pagal amžiaus grupes ir pažangumo groti instrumentu lygį.

Informacija atnaujinta: 2023-08-24 11:08:34

Translate »
Skip to content