Patirtinis ugdymas

Apie programą
Mokiniai įgys specialių gamtamokslio, kūrybinių, socialinių žinių ir įgūdžių, akcentuojant įvairialypę mokymosi aplinką ir parodanti vaikui, kaip suderinti gamtą, mokslą, meną, kūrybą ir visa tai taikyti kasdieniame gyvenime.
Patirtinis mokymas akcentuoja ne žinias, o patirtį. Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai. Mokiniai savo kūrybines idėjas galės įgyvendinti pasirinkę kelių krypčių gamtos srities veiklas, išplečiančias jų mokymosi galimybes.
Vaikai bus mokomi atsakingo ir saugaus elgesio taisyklių gamtoje, įgys elementarių gyvenimo gamtoje, gamtosauginių žinių ir įgūdžių. Dalyvaujama su etnokultūra ir aplinkosauga susietuose edukaciniuose ir tiriamuosiuose užsiėmimuose.
Daug dėmesio skiriama formuoti grupės komandinius įgūdžius: bendradarbiavimo, tolerancijos vienas kitam, gebėjimo būti grupėje, gebėjimo priimti naujus narius į grupę, mokymosi lyderystės savybių, gebėjimo pasiskirstyti vaidmenimis grupėje, gebėjimo padėti vienas kitam, tarpusavio santykių formavimo, bendro rezultato siekimo. Taip vaikai ugdomi įvertinti silpnąsias ir stipriąsias asmenines savybes, įveikti baimes, nagrinėti vertybes, skatinami priimti atsakomybę, laužyti stereotipus, ugdyti empatiškumą. Per patirtinę veiklą, panaudojant informacines technologijas, veiklą vykdant įvairiose ugdomosiose erdvėse, gimsta originalios idėjos, įžvalgos. Tai galimybė mokiniams ir mokytojams išsilaisvinti iš rutinos spaudžiančių rėmų ir pakilti iš rūpesčių raisto į neaprėpiamą, visomis spalvomis ir idėjomis mirgantį žmogaus minčių pasaulį.

Kokio amžiaus vaikams skirta programa?
Veikla organizuojama pradinių klasių ir vyresniems mokiniams.

Informacija atnaujinta: 2024-03-05 18:03:17

Translate »
Skip to content