Skautai – gyvenimo nuotykis

Užgimusiam daugiau kaip prieš 100 metų skautų judėjimui  svarbiausiais orientyrais tapo bendražmogiškosios vertybės: sąmoninga tarnystė žmonėms, dvasinis tobulėjimas, rūpestis dėl aplinkos, pagarba žmogui ir savigarba. Skautų judėjimas, turintis turtingą  istoriją, rūpestingai puoselėja savo atributus ir simbolius, vykdo ypatingas skautiškas ceremonijas, tuo darydamas šį judėjimą patraukliu milijonams žmonių visame pasaulyje.

Veiklos pagrindą sudaro skautiškas metodas (mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, įžodis, priesakai, simbolika), t.y.pripažinta metodų sistema, padedanti pasiekti ugdymo tikslų. Vaikai, veikdami mažose grupelėse(skiltyse) susikuria simboliką, prisiima pareigų, kuria idėjas, planuoja jų įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdomą veiklą.

Aktyvių metodų pagalba susipažįsta su skautybės, kaip Lietuvos ir pasaulio vaikų  ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygius, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, atlieka kūrybines užduotis, įgyja skautiškas specialybes. Kartu su grupe atlieka  skautišką gerąjį darbelį vietos bendruomenės labui.

Pasaulinė statistika rodo, kad sėkmingas skautavimas vaikystėje įgalina ateityje priimti aktyvią gyvenimo poziciją, siekti sėkmės pasirinktoje veikloje, ugdyti discipliną ir atsakomybę.

Informacija atnaujinta: 2016-03-08 09:03:35

Translate »
Skip to content