Dailieji amatai

Programa skirta ugdyti mokinių kūrybiškumą ir verslumą. Užsiėmimų metu mokiniai  išmoks siuvimo, siuvinėjimo, mezgimo, nėrimo pradmenų, išmoks skaityti schemas, rengs darbelius parodoms  ir mugėms.