Skautai

Skautų programa

Skautai aktyviai dalyvauja ir visuomeniniame miesto gyvenime – Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos ,,Apskritojo stalo“ veikloje, švarinimosi akcijoje „Darom“, bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis, dalyvauja pilietiniuose – patriotiniuose renginiuose.

Dalyvaujame krašto ir respublikos skautiškuose renginiuose: kasmetinėse Lietuvos skautijos pavasario šventėse, rudeninėse Marijampolės skautų krašto, kitų draugovių sueigose. Patyrę skautai vykti į tarptautines skautiškas stovyklas, sueigas, akcijas, dalyvauja mokymuose ir seminaruose. Nemažai skautų, baigusių mokyklas, studijuojančių didmiesčiuose, toliau aktyviai dirba Lietuvos skautijos labui.

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, mėnesio mokestis – nemokamas.

  

Jūrų skautai

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, mėnesio mokestis – nemokamas.

 

Informacija atnaujinta: 2018-06-08 21:06:37

Translate »
Skip to content