2020 METŲ VAIKŲ IR JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO VEIKLOS

2020 METŲ VAIKŲ IR JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO VEIKLOS

Registracija elektroniniu paštu marijampolesmkc@gmail.com, tel. Nr. (8 343) 54827.

Elektroniniame laiške prašome nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių, pasirinktas datas, bei tėvų vardą, pavardę ir kontaktinį telefono Nr.

Norint žiūrėti spauskite ant pavadinimo.

„GENČIŲ STOVYKLA“

Stovykla vyks Marijampolės kempingo teritorijoje (Kempingo g.44, LT-68122 Marijampolė).
Stovyklos pradžia – liepos 7,8,9,10 d. 10.00 val., pabaiga- 13.30 val. . liepos 13 d. 14.00-16.00
Dalyviai atvyks patys savo transportu, gėrimais atsigaivinimui pasirūpins Centras.

Kiekvienos dienos stovyklos dalyviai bus suskirstyti į grupes, vadinamas „gentimis“, kurios drauge atliks įvairias kūrybines ir mokomąsias užduotis. Numatomi kūrybiniai užsiėmimai, sportinės varžybos, susipažinimas su skautavimu, orientavimosi sportu, turizmo technikos pagrindais. Tėvai taip pat kviečiami įsijungti į organizuojamas veiklas.

PROGRAMA
2020 m. liepos 7, 9 dienomis

Veiklos:
Stovyklos atidarymas -pasiskirstymas gentimis, genčių atributikos kūrimas.
„Labirintas“- orientavimasis labirinto pagrindu parengtoje trasoje.
„Tarzanų šalyje“- turistinės technikos pagrindai ( kliūčių įveikimas virvių pagalba).
Estafetės „Genčių turnyras“.

2020 m. liepos 8, 10 dienomis

Veiklos:
Stovyklos atidarymas -pasiskirstymas gentimis, genčių atributikos kūrimas.
„Užburtojo lobio paieška“
„Ugnies laikas“ – laužo kūrimas, užkandžių gaminimas ant laužo
„Slaptaraštis“ ir burtai kiti paslaptingi dalykai.

2020 m. liepos 13 diena

Veiklos:
Orientacinis žaidimas „Paslėpta ES Marijampolėje“. Poezijos parkas.

Skautamokslis

Data ir laikas: Liepos 8, 9 d.

10.00 – 12.00 val.

Vieta: Moksleivių kūrybos centras R. Juknevičiaus g. 28

Dalyvių amžius: 12-15 m.

Dalyvių skaičius: 10

Registracija ir užsiėmimų vadovas/ai: Audronė Levickienė

IKT dirbtuvės. Robotika

Data ir laikas: Rugpjūčio 17 d.

10.00-11.30 val.

Vieta: Moksleivių kūrybos centras R. Juknevičiaus g. 28

Dalyvių amžius: 6-12 m.

Dalyvių skaičius: 10

Visos vietos užimtos

Registracija ir užsiėmimų vadovas/ai: Juozas Milius

IKT dirbtuvės. Robotika

Data ir laikas: Rugpjūčio 17 d.

11.30- 13.00 val.

Vieta: Moksleivių kūrybos centras R. Juknevičiaus g. 28

Dalyvių amžius: 13-18 m.

Dalyvių skaičius: 10

Registracija ir užsiėmimų vadovas/ai: Juozas Milius


Aktyvaus stovyklavimo diena (žygeivystės ir orientavimosi pradmenys)Kazlų Rūdoje (renkamės prie Marijampolės traukinių stoties)

Data ir laikas: Rugpjūčio 19 d.

10.20- 17.40 val.

Vieta: Moksleivių kūrybos centras R. Juknevičiaus g. 28

Dalyvių amžius: 10-18 m.

Dalyvių skaičius: 10 (3 grupės)

Registracija ir užsiėmimų vadovas/ai: Gintautas Ūsas, Rūta Čepaitienė, Rita Vaznaitienė

Dviračių žygis. Marijampolė- Liudvinavas- Kumelionių piliakalnis- Marijampolė

Data ir laikas: Rugpjūčio 20 d.

10.00 – 16.00 val.

Vieta: Moksleivių kūrybos centras R. Juknevičiaus g. 28

Dalyvių amžius: 12-18 m.

Dalyvių skaičius: 10 (2 grupės)

Registracija ir užsiėmimų vadovas/ai: Gintautas Ūsas, Rūta Čepaitienė

Skautų pradžiamokslis

Data ir laikas: Rugpjūčio 25 d. 

12.00 -14.00 val.

Vieta: Moksleivių kūrybos centras R. Juknevičiaus g. 28

Dalyvių amžius: 12-18 m.

Dalyvių skaičius: 10

Registracija ir užsiėmimų vadovas/ai: Filomena Galavočienė


INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) REGISTRUOJANT VAIKUS IR JAUNIMĄ Į VASAROS UŽIMTUMO VEIKLAS

SUTIKIMAS DĖL ASMENS FOTOGRAFAVIMO/FILMAVIMO IR FOTONUOTRAUKŲ/FILMUOTOS MEDŽIAGOS PUBLIKAVIMO 

  • Sutinku ir neprieštarauju, kad Marijampolės moksleivių kūrybos centras, juridinio asmens kodas 190494539, adresas R. Juknevičiaus g. 28, Marijampolė, (toliau – Centras) galėtų vasaros užimtumo stovyklos metu fotografuoti ir (ar) filmuoti ir, kad medžiaga būtų viešinama žiniasklaidai reklamuojant ar teikiant informaciją apie vaiko (-ų) ugdymą karjerai bei kitais teisėtais tikslais. 
  • Sutinku, kad Marijampolės moksleivių kūrybos centras fotonuotraukas ir / arba filmuotą video medžiagą, kuriuose matomas mano vaiko ar vaikų atvaizdas (-ai), publikuotų įvairiomis formomis (elektronine ar popierine) socialinės žiniasklaidos priemonėse ir / arba savo internetinėje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukų viešinimu žiniasklaidos priemonėse.

Informacija atnaujinta: 2020-09-01 12:09:22

Translate »
Skip to content