Marijampolės moksleivių kūrybos centras

apie mus

Marijampolės moksleivių kūrybos centras (toliau - Centras) – Marijampolės savivaldybės neformaliojo švietimo mokykla. Centre mokiniai ugdosi ir leidžia laisvalaikį būreliuose, sambūriuose ir kitose edukacinėse veiklose: vasaros ir savaitgalio stovyklose, sueigose, žygiuose, pažintinėse išvykose, konkursuose, diskusijose, varžybose ir kitose veiklose. Centro skyrius Atvirasis jaunimo centras (toliau - AJC) vykdo Atvirąji ir Mobilųjį darbą su jaunimu nuo 14 iki 29 metų. Centre teikiamos socialinės, pedagoginės ir psichologinės paslaugos jaunimui.

Užsiėmimai vaikams

Galimybė pasirinkti iš daugiau nei 14 įvairių sričių programų. Dalis užsimėmimų yra visiškai nemokami.

Renginiai ir konkursai

Organizuojame renginius ir konkursus įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui.

Atvirasis jaunimo centras

Vykdo atvirąjį darbą su jaunimu, mobilų darbą, teikia socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas.

Marijampolės moksleivių kūrybos centro tikslas:

Tenkinti vaikų ir jaunimo socializacijos, saviraiškos, turiningo laisvalaikio, pažinimo ir lavinimosi poreikius, vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu nuo 14 iki 29 metų, švietimo įstaigų bendruomenėms ir jaunimui teikti reikalingą informacinę, konsultacinę pagalbą neformaliojo vaikų švietimo, profesinio orientavimo, lavinimo(si) klausimais.