Marijampolės moksleivių kūrybos centras

apie mus

Esame neformaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė paskirtis – neformalusis vaikų švietimas. Vykdome užsiėmimus Marijampolės savivaldybės vaikams, taip pat organizuojame vasaros užimtumo programas, darome įvairius renginius ir konkursus. Priėmimas į būrelius ir programas vyksta visus mokslo metus. Mūsų centras turi vieną skyrių – Atvirąjį jaunimo centrą (R. Juknevičiaus g. 28). Šio centro tikslas – vykdyti ugdomojo pobūdžio veiklą kartu su jaunimu ar jaunimo grupėmis nuo 14 iki 29 metų. Remiantis jų poreikiais siekti sudaryti sąlygas jauniems žmonėms įsitraukti ir integruotis bei įgalinti sąmoningai ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Užsiėmimai vaikams

Galimybė pasirinkti iš daugiau nei 14 įvairių sričių programų. Dalis užsimėmimų yra visiškai nemokami.

Renginiai ir konkursai

Organizuojame renginius ir konkursus įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui.

Atvirasis jaunimo centras

Vykdo atvirąjį darbą su jaunimu, mobilų darbą, teikia socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas.

Marijampolės moksleivių kūrybos centro tikslas:

Tenkinti vaikų ir jaunimo socializacijos, saviraiškos, turiningo laisvalaikio, pažinimo ir lavinimosi poreikius, vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu nuo 14 iki 29 metų, švietimo įstaigų bendruomenėms ir jaunimui teikti reikalingą informacinę, konsultacinę pagalbą neformaliojo vaikų švietimo, profesinio orientavimo, lavinimo(si) klausimais.