Kita informacija

Mokinių priėmimas į būrelius

Prašymas dėl priėmimo į būrelį
Paslaugų teikimo sutartis
Sprendimas dėl mokinių priėmimo į Marijampolės moksleivių kūrybos centrą ir būrelių formavimo tvarkos patvirtinimo
Marijampolės moksleivių kūrybos centro ugdytinių elgesio taisyklės

Mokesčių dokumentai

Sprendimas dėl neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo
Sprendimas dėl neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo pakeitimo perskaičiuojant mokestį į eurus
Prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50% už būrelį
Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už būrelį
Pavėžėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams, lankantiems Marijampolės moksleivių kūrybos centrą, tvarkos aprašas
Sprendimas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Veiklos planavimo dokumentai

Įsakymas dėl 2019 m. vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programos patvirtinimo, lankomumo ir ataskaitos formų patvirtinimo, lankomumo ir ataskaitų pateikimo
2019 m. vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa

 

Darbo užmokestis

Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2017-09-01
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2016-09-01
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2016-01-01

Viešieji pirkimai

 Viešasis pirkimas langų keitimui pastatui R. Juknevičiaus g. 28 (dokumentų archyvas .zip)
Marijampolės moksleivių kūrybos centro pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
Viešųjų pirkimų ataskaitos CVP IS sistemoje (AT-6 formos)
Viešojo prikimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir visaus sandorių ataskaita už 2018 m. (ANT-3 tipinė forma)
Viešojo prikimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir visaus sandorių ataskaita už 2017 m. (ANT-3 tipinė forma)
2018 m. numatomų vykdyti pirkimų suvestinė
Informacija apie 2019 m. vykdomus mažos vertės pirkimus (III – IV ketvirtis)
Informacija apie 2019 m. vykdomus mažos vertės pirkimus (I – II ketvirtis)
Informacija apie 2018 m. vykdomus mažos vertės pirkimus (III – IV ketvirtis)
Informacija apie 2018 m. vykdomus mažos vertės pirkimus (I – II ketvirtis)
Informacija apie 2017 m. vykdomus mažos vertės pirkimus
PASIRAŠYTOS SUTARTYS
2018 metų viešųjų pirkimų sutartys
2017 metų viešųjų pirkimų sutartys

Kiti dokumentai

Marijampolės moksleivių kūrybos centro nuostatai
Marijampolės moksleivių kūrybos centro valdymo struktūra
Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorės Nijolės Pileckienės 2018 m. veiklos ataskaita
2018 metų veiklos ataskaita
2017 metų veiklos ataskaita
2016 metų veiklos ataskaita
2015 metų veiklos ataskaita
2014 metų veiklos ataskaita
 2013 metų veiklos ataskaita

Finansinė atskaitomybė

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketvirčių
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketvirčio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m III ketvirčių
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketvirčio
Tarpiniu finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketvirčių
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirčio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketvirčių
 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketvirčio
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys
 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. III ketvirčio
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. II ketvirčio
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. I ketvirčio
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitos