Kita informacija

Mokinių priėmimas į būrelius

MMKC Prašymas priimti į būrelį
MMKC Sutartis dėl būrelio lankymo
Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokinių priėmimo į Moksleivių kūrybos centrą ir būrelių formavimo tvarkos patvirtinimo
Mokinių elgesio taisyklės

Mokesčių dokumentai

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas dėl neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo
Dėl neformaliojo švietimo mokesčio perskaičiavimo į EUR
Prašymas dėl mokesčio sumažinimo
Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio
Mokinių pavėžėjimo tvarka 2017 m.
Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Veiklos planavimo dokumentai

2018-2019 mokslo metų ugdymo planas
2018-2019 mokslo metų būrelių tvarkaraštis

 

Darbo užmokestis

 Darbo užmokestis 2017-09-01
Darbo užmokestis 2016-09-01
Darbo užmokestis 2016-01-01

Viešieji pirkimai

 Viešasis pirkimas langų keitimui pastatui R. Juknevičiaus g. 28 (dokumentų archyvas .zip)
Viešųjų pirkimų taisyklės
Viešųjų pirkimų ataskaitos
2018 m. numatomų vykdyti pirkimų suvestinė
Informacija apie 2018 m. vykdomus mažos vertės pirkimus
Informacija apie 2017 m. vykdomus mažos vertės pirkimus
2016 m. numatomų vykdyti pirkimų suvestinė
2015 m. numatomų vykdyti pirkimų suvestinė
2014 m. viešųjų pirkimų planas
PASIRAŠYTOS SUTARTYS
2018 metų viešųjų pirkimų sutarys
2017 metų viešųjų pirkimų sutartys
Elektros energijos tiekimo sutartis 2015 m.

Kiti dokumentai

Centro nuostatai
Centro valdymo struktūra
Darbuotojų darbo grafikas
Ataskaita tarybai už 2017 metus
Ataskaita tarybai už 2016 metus
Ataskaita tarybai už 2015 metus
Ataskaita tarybai už 2014 metus
 Ataskaita tarybai už 2013 metus

Finansinė atskaitomybė

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m III ketvirčių
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketvirčio
Tarpiniu finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketvirčių
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirčio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketvirčių
 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketvirčio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. III ketvirčių
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. I ketvirčio
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys
 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys