Kita informacija

Mokinių priėmimas į būrelius

MMKC Prašymas priimti į būrelį
MMKC Sutartis dėl būrelio lankymo
Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokinių priėmimo į Moksleivių kūrybos centrą ir būrelių formavimo tvarkos patvirtinimo
Mokinių elgesio taisyklės

Mokesčių dokumentai

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas dėl neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo
Dėl neformaliojo švietimo mokesčio perskaičiavimo į EUR
Prašymas dėl mokesčio sumažinimo
Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio
Mokinių pavėžėjimo tvarka 2017 m.
Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Veiklos planavimo dokumentai

Isakymas dėl 2019 m. vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programos patvirtinimo
VASAROS PROGRAMA 2019
2018-2019 mokslo metų ugdymo planas
 2018-2019 mokslo metų būrelių tvarkaraštis2018-2019 mokslo metų būrelių tvarkaraštis

 

Darbo užmokestis

 Darbo užmokestis 2017-09-01
Darbo užmokestis 2016-09-01
Darbo užmokestis 2016-01-01

Viešieji pirkimai

 Viešasis pirkimas langų keitimui pastatui R. Juknevičiaus g. 28 (dokumentų archyvas .zip)
Pirkimų tvarkos organizavimo aprašas
Viešųjų pirkimų ataskaitos CVP IS sistemoje (AT-6 formos)
Viešojo prikimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir visaus sandorių ataskaita už 2018 m. (ANT-3 tipinė forma)
Viešojo prikimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir visaus sandorių ataskaita už 2017 m. (ANT-3 tipinė forma)
2018 m. numatomų vykdyti pirkimų suvestinė
Informacija apie 2018 m. vykdomus mažos vertės pirkimus (III – IV ketvirtis)
Informacija apie 2018 m. vykdomus mažos vertės pirkimus (I – II ketvirtis)
Informacija apie 2017 m. vykdomus mažos vertės pirkimus
PASIRAŠYTOS SUTARTYS
2018 metų viešųjų pirkimų sutarys
2017 metų viešųjų pirkimų sutartys

Kiti dokumentai

Centro nuostatai
Centro valdymo struktūra
Darbuotojų darbo grafikas
Direktorės Nijolės Pileckienės 2018 m. veiklos ataskaita
Ataskaita tarybai už 2018 metus
Ataskaita tarybai už 2017 metus
Ataskaita tarybai už 2016 metus
Ataskaita tarybai už 2015 metus
Ataskaita tarybai už 2014 metus
 Ataskaita tarybai už 2013 metus

Finansinė atskaitomybė

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketvirčio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m III ketvirčių
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketvirčio
Tarpiniu finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketvirčių
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirčio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketvirčių
 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. pusmečio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketvirčio
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys
 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. I ketvirčio
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitos