Skautai

Skautų programa

Skautai aktyviai dalyvauja ir visuomeniniame miesto gyvenime – Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos ,,Apskritojo stalo“ veikloje, švarinimosi akcijoje „Darom“, bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis, dalyvauja pilietiniuose – patriotiniuose renginiuose.

Dalyvaujame krašto ir respublikos skautiškuose renginiuose: kasmetinėse Lietuvos skautijos pavasario šventėse, rudeninėse Marijampolės skautų krašto, kitų draugovių sueigose. Patyrę skautai vykti į tarptautines skautiškas stovyklas, sueigas, akcijas, dalyvauja mokymuose ir seminaruose. Nemažai skautų, baigusių mokyklas, studijuojančių didmiesčiuose, toliau aktyviai dirba Lietuvos skautijos labui.

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, mėnesio mokestis – nemokamas.

Vadovė Audronė Levickienė, 20 kab. (R. Juknevičiaus g. 28). Antradieniais ir ketvirtadieniais 15:00 – 16:35


Jūrų skautai


Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, mėnesio mokestis – nemokamas.

Vadovė Filomena Galavočienė, 4 kab. (R. Juknevičiaus g. 28). Trečiadieniais 14:30 – 16:05, penktadieniais 15:00 – 16:35

Vadovė Vita Zurzaitė
I grupė: Antradieniais 15:00 – 16:35 (Mokykla-darželis „Želmenėliai“), Ketvirtadieniais 16:10 – 17:45 (4 kab. R. Juknevičiaus g. 28)
II grupė: Pirmadieniais 16:10 – 17:45 (4 kab. R. Juknevičiaus g. 28), penktadieniais 15:00 – 16:35 (Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla)