Keramika

Etninės kultūros pažinimo būrelis

Etninės kultūros pažinimo būrelyje (taip mūsų centre vadinami keramikos užsiėmimai) vaikai mokosi keramikos paslapčių, gilinasi į liaudies tradicijas, išmoksta lipdyti, įvairiai dekoruoti, glazūruoti. Taip pat gauna kompozicijos žinių, susipažįsta su įvairiomis molio ir glazūrų  žaliavomis, išmoksta džiovinimo ir išdegimo režimo pagrindų, pabando žiesti. Mokiniai noriai dalyvauja įvairiuose konkursuose, lanko parodas, vyksta į renginius. Būrelyje yra išugdytas ne vienas konkursų laureatas. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę. Programos trukmė – 2 metai, tačiau galima lankyti ir toliau. Programa nemokama.

Programos dalyviai 5-12 klasių mokiniai.
Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, mėnesio mokestis – nemokamas

 

Dailusis molinukas

Supažindinimas su etnine kultūra kuo jaunesniame amžiuje sudaro prielaidą asmenybei ugdytis tautinio identiteto jausmus. Globalizacijos procesai, sparti mokslo ir technologijų plėtra kelia iššūkius šeimai ir visuomenei, verčia ieškoti būdų, kaip išlaikyti ir kūrybiškai plėtoti tautinį tapatumą. Šio būrelio veikloje ypatingas dėmesys bus skiriamas  keramikos pažinimui. Programos vykdymo laikotarpiu mokiniai  mokysis lipdyti iš molio, susipažins su keramikos technologijomis. Susipažins su reljefinio dekoravimo, raižymo, skutinėjimo, kiaurinio pjaustymo būdais.  Praktiškai išbandys senųjų technikų – duobėtojo, virvelinio dekoravimo būdus. Su žiedimo pradmenimis vaikus supažindins  keramikos amato meistras. Vaikai savarankiškai pasigamins savo nuožiūra pasirinktą keramikos dirbinį (dirbinius)   turės galimybę pasigaminti keramikos dirbinių, susitiks su Marijampolės regiono keramikos specialistais, lankys parodas, muziejus.

Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, programa finansuojama neformaliojo vaikų švietimo lėšomis (lankymas papildomai nekainuoja).

keramika1

keramika4

keramika3