Kalbos ir kultūros

Rusų kultūros pažinimo būrelis

Užsiėmimų metu vaikai mokosi pažinti ir rašyti raides, nesudėtingus sakinius, bendrauti su pašnekovu nesudėtingomis temomis, kalbėti monologu.

Veikla organizuojama taip, kad kiekvienas moksleivis galėtų matyti, judėti, kalbėti, vaidinti, dainuoti, žaisti. Vaikai žaidimais, dainelėmis supažindinami su Rusijos kultūra ir tradicijomis, susiduria su jiems pažįstamomis situacijomis, mokosi su kasdieniu gyvenimu susijusių žodžių ir frazių. Piešimas, įvairūs rankų darbai, nesudėtingi projektiniai darbai padeda sudaryti komunikacines situacijas, teikia vaikui galimybę pakeisti veiklą.

Kartu su Marijampolės tautinių mažumų bendruomene „Mozaika“ moksleiviai ruošia programėles sutinkant Naujuosius Metus bei Velykas.

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, mėnesio mokestis – nemokamas.

 

 

Tautų tiltas

Marijampolėje gyvena nemažai  vaikų iš mišrių šeimų, kuriuose vienas iš tėvelių yra rusų tautybės. Vaikams būtina tobulinti savo tėvų gimtąją kalbą, gilinti rusų kultūros ir istorijos žinias. Bendrojo lavinimo mokykloje nepakanka valandų gilinti rusų kalbos žinias.

Tokią problemą gali padėti išspręsti būrelis. Būrelio veiklose mokiniai susipažins su rusų kultūra, tautosaka, dalyvaus Lietuvos tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų festivaliuose, susipažins su rusų menininkais ir jų darbais, įgis tolerancijos ir pagarbos įvairių tautų atstovų kultūroms, mokės užrašyti atviruką ir parašyti laišką, inscenizuos rusų liaudies pasakas, rengs vakarones, mokysis ir iliustruos rusiškas patarles ir priežodžius, įgis naujų kompetencijų per praktinę ir kūrybinę – meninę saviraišką. Tokiu būdu mokiniai sustiprins savo ir savo šeimų motyvaciją dalyvauti aktyvioje tautinės mažumos veikloje, plės ir įtvirtins gautas teorines žinias, jas panaudos praktikoje, dalyvaus įvairioje kultūrinėje ir meninėje veikloje.

Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, programa finansuojama neformaliojo vaikų švietimo lėšomis (lankymas papildomai nekainuoja).

rusu_kultura1

rusu_kultura2

rusu_kultura3